30 Nisan 2016 Cumartesi

Köşe başı parsellerde kotlandırma


Köşe başı parsellerde kotlandırma nasıl yapılır? Kot farkı hesaplamalarında kullanılan ölçüler nelerdir?

Parsel ve parsel cephesinin yanı sıra köşe başı parsellerde kotlandırma hakkında bilgi vermek gerekli. Parsel cephesi, yol izasında olan cepheye denir. Bilinen ismiyle kot fark dediğimiz belirli kurallar dahilinde ölçülendirilmesi gereklidir. Bu ölçülendirme deneyimler doğrultusunda elde edilir.

Parsel kot farkları 3 ana başlık altında toplanır. Bu parsellerdeki farklar ölçülendirilmesi, belirlenmesi veya kademelendirilmesi gerekir. Aşağıda bu konuda açıklamaya çalışacağız.

Köşe başı parsellerde kotlandırma

1- Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geçerli bir durumdur. Bu durumda geniş yoldan ve parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesindendir.

2- Yolların aynı genişlikte olduğu durumlarda geçerlidir. Yollar arasındaki kot farkının en çok (1.50) m. olduğu durumlarda ise yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.
3- Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında 1,50 m'den fazla kot farkı bulunan yolların kotu belirlemek gerekir. Bunun için ön cephesi, uygulama imar planında işaretlenmeyen köşe başı parsellerde hesaba katılır. Kotu yüksek olan parsel cephesinin aritmetik ortalaması esas alınarak + 0.00 kotu belirlenir.


Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3,50 m. veya daha fazla kot farkı olması durumunda (1) numaralı bent hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.

PARSEL SORGULAMA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder