23 Nisan 2016 Cumartesi

Tarım parsel bazlı verim hesaplamaları

Türkiye'deki tarım parsellerinin değerlendirilmesi, tarım parsellerinin nasıl hesaplandığı, hangi ölçüler kullanılır. 


Tarım alanlarında kullanılan parsel verimliliği hesaplamaları uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları kullanılarak sayısallaştırılır. Böylece arazilerin verim değerleri hesaplanır. Kullanıcılar bu değerler ile bulundukları ildeki değerleri öğrenebilirler.

Tarım parsel bazlı verim hesaplamaları nasıl yapılır?

Devlet tarım parsel bazlı verim hesaplamaları 5 ana başlık üzerinde hesaplayarak bir sonuç ortaya koyar.
1- Verim haritalarının oluşturulması,
2- Kadastral parsel bazlı verim kaytası hesaplanması,
3- Kadastral parsellerin ÇKS ile eşleştirilmesi,
4- Kadastral parsel bazlı verim hesaplaması,
5- Web üzerinden yapılan çalışmaların yayınlanmısı
olarak hesaplar.

Tarım arazilerinin harsel bazlı verim katsayısı hesaplanırken de, Sayısal Yükseklik Modeli (DEM), Eğim, Büyük toprak grupları, Arazi kullanım kabiliyet sınıfları ve Toprak derinliği haritalarından örnek alınarak hasaplama yapılır. Bu alınan parametreler ile doğru tarım istatistikleri oluşturulur. Bu çalışma 81 ile yayılarak 445 model çalışması ile kadastro parseli için verim katsayısı hesaplanmıştır.
Tarım parsel bazlı verim hesaplamaları bu şekilde gerçekleştirilerek kullanıcıya sunulur.

Tarım parsel bazlı verim hesaplamaları

Tarım parseleri öğrenmek içini burayı tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder