3 Mayıs 2016 Salı

Ada pafta parsel nedir?


Ada nedir?

Tapu ve Kadastro ile ilgili terimler arasında ada, pafta, parsel yer alıyor. Bu terimlerde ada; belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada olan sokak, cadde, meydan, demiryolu, akarsu gibi oluşumu olarak tanımlanıyor.


Bir diğer ifade ile ada; dört tarafı sokak, cadde, meydan, demiryolu, akarsu gibi doğal ve yapay engellerle çevrilmiş parseller topluluğu olarak nitelendiriliyor. Kadastro adası ise; Cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi Çevresi kamuya ait doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna deniyor.

Ada numaraları 101 den başlıyor, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izliyor.


Pafta nedir?
Pafta; büyük ölçekli haritalar yapmak için belirli ölçekteki parçalara denir. Bu ölçeklendirilen parsellerin bir araya gelmesi paftayı oluşturur.

Parsel nedir?
Parsel, kanun maddeleriyle ölçülendirelen sınırlardır. İmar yasalarına göre ayrılırlar. Bir parsele kişi sahip olabileceği gibi kurum ve kuruluşlar da sahip olarabilir. Aynı zamanda bir çok kişide sahibi olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder