6 Mayıs 2016 Cuma

Parsel

Parsel, ada içinde bulunur. Paftalardan oluşmuş şekilde haritalandırılır. İmar parselleri sayesinde şekillenir. Tapu verilerek sahiplenilir. Parsel bu şekilde bir anlam ifade eder. İlçe, il ve ülke şehircilik alanında böyle ilerler.Parseller;
1- Ada,
2- Pafta,
3- Tapu,
4- İmar,
5- Kadastro
ile yakınan ilgisi bulunur.

Parsel, şahısları ilgilendirdiği gibi kurum ve kuruluşlarlada ilgisi vardır. İmarı olan veya olmayan araziler tek bir şahsa ait olabileceği gibi, bir çok kişiyede ait olabilir. Aynı zamanda kurumlara da ait olabilir.

Ada da bulunan parsel, çevrili olduğu yer ve oluşturulan projeyle değerlenir. Ada da yapılan güzel projeler parselin maddi anlamda yukarılara taşır. Yapılan projeler belediye tarafından onaylanarak hayata geçirilir.

Yeni geliştirilen üç boyutlu teknolojiler ile haritalandırma çok farklı noktalara gitti. Paftaların parça parça haritalandırılmasında kullanılan üç boyutlu teknoloji, ülkenin parselizayonunda büyük etken oluşturuyor.

Parsel cephesi, yola bakan kısmdır. İki sınır yola cephe olduğu durumlar vardır.

Parsel derinliği, ön cephe ve arka cephesi hattı arasında, köşe noktalarından çizilen çizgiyle bu çizgiye dik hatların ölçülerine denir. 

www.parselsorgu.netHiç yorum yok:

Yorum Gönder