20 Mayıs 2016 Cuma

Tapu kayıtları ve harita oluşturulması

Tapu kayıtları imar parseleleri, ada ve parsel no bilgileri nasıl toplanır? Kimler tarafından toplanır? Haritalandırmak için paftalar oluşturma. Haritalandırma yapılmak için nerden bilgiler toplanır. Paftaları birleştirme...

Tapu kayıtları ve haritaları oluşturmak için yerel bazda çalışma yapılması gerekiyor. Yani ilçelerde devlet tarafından oluşturulan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde bilgi girişi yapılması gerekiyor. Tapu Müdürlükleri'nde bir altyapı kurullu olduğu için burada çalışan mahalli tapu kadastro elemanları gözetiminde girişler gerçekleştiriliyor. Müdürlüklerde düzenleme sahasına giren kadastro ve imar parsellerinin tapu sicil kayıtlarındaki ada ve parsel numaralarını ve bir çok bilgi sisteme giriş yapılır. Giriş yapılan bilgileri aşağıda görebelirsiniz. Böylece tapu bilgileri girilmiş ve haritalandırma için alt yapılar oluşturulmuş olur. Daha sonraki haritalandırma için de pafta bilgilerine ihtiyaç bulunuyor.

Tapu kadastro elemanları imar parselleri için şu bilgiler sisteme giriş yaparlar;
  1. - Yüzölçümleri,
  2. - Cinsleri,
  3. - Malikleri,
  4. - Hisse oranları,
  5. - Mülkiyetten gayri ayni haklara ait bilgiler,
böylece tüm Türkiye üzerinde bilgi havuzu oluşturulmuş olur.

Tapu kadastro elemanları belediye veya valiliklerce görevlendirilen personel arasından bulunur. bu işleri yapmaları için görevlendirilir.


Haritalandırmak için paftalar oluşturma

Belediyelerde haritalandırmak istenen bölge veya bölgeler ilk önce pafta örnekleri oluşturulur. Daha sonra bu pafta ornekleri mahalli tapu kadastro teşkilatını tarfından kullanılır. Kullanılan bu paftalar birleştirilmesi sonucu bölgenin haritası oluşturulmuş olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder